search

Interpelace ve věci nedostatek stomatologů v regionech

interpelace_2020_stomatolog.jpg

vloženo: 23.1.2020, 19.49

Poslanecká sněmovna 23.1:2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ve věci: nedostatek stomatologů v regionech.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Já se železnou pravidelností dostávám podněty od občanů z kraje Vysočina, a to z různých koutů kraje Vysočina, které se týkají nedostatku stomatologické péče. Chci podotknout, že to v tuto chvíli už není jenom záležitost kraje Vysočina, ale že ty podněty - a myslím, že nejenom já poslanec Vysočiny, ale že i další poslanci dostáváme od občanů napříč Českou republikou.

Není to dneska zdaleka záležitost jenom těch úplně nejvíce venkovských krajů a příhraničních oblastí, ale týká se to vnitrozemských oblastí. Chtěl bych se vás zeptat, pane ministře, zda vnímáte tu situaci také tak závažnou, jak jí vnímám já. A chtěl bych se zeptat, jaká opatření v tomto směru děláte. Já vím, že jste již některá z nich představoval. Jsou to hlavně ta dlouhodobější, to znamená přijímání více studentů na lékařské fakulty právě na stomatologický směr, že jste vypsal i nějaký dotační titul na nové ambulance. Ale ti občané se ptají teď, v tuto chvíli, co mají dělat, když ve svém regionu, a to nejenom v té své obci, ale i třeba ve svém okresním městě nebyli schopni pro akutní zákrok sehnat stomatologa, kdy opakovaně oslovili svoji zdravotní pojišťovnu a přesto se ke stomatologické péči nedostali. Resp. občas se k ní dostali, ale pouze ve formě přímo hrazené péče. To znamená u stomatologa, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Takže pane ministře, chci se vás zeptat, jaká opatření ta krátkodobá v tomto směru chystáte, a co nám radíte, že máme občanům v této souvislosti říci? Jak jim máme odpovídat, když nás osloví s těmito dotazy. Děkuji vám za odpověď.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, já tu ještě jsem. Já jsem za to rád. A jsem rád za ten dotaz, na tu interpelaci pana poslance Kaňkovského. Já to vnímám závažně. A vnímám to závažně, protože samozřejmě sledujeme tu situaci také, nejsme slepí. Na mě se obracejí také občané. A tu situaci skutečně vnímáme tak, že z mého pohledu nedostupnost stomatologie je dneska největší problém, pokud jde skutečně o otázku nějaké časové a místní dostupnosti. Ono to vyplývá i z dat, která máme k dispozici. My jsme provedli kontrolu všech zdravotních pojišťoven s ohledem na to, jak dodržují tu povinnost zajistit časovou a místní dostupnost zdravotních služeb, a na základě toho jsme i spustili na webu nově takový interaktivní formulář, kde pojištěnci se mohou velmi snadno dostat k formuláři, který jim vygeneruje tedy ten program a mohou si stěžovat na nedostupnost péče své zdravotní pojišťovně, které je to automaticky posíláno.

A když se podíváme na tu statistiku zatím, tak jsme obdrželi 548 stížností, a z toho 458 stížností je na nedostupnost stomatologie. To znamená drtivá většina z těch stížností aspoň na takovémto malém vzorku se týká stomatologie. U těch ostatních odborností jsou to jednotky, trošku více u praktických lékařů. A stále to nedosahuje takového toho množství. Takže obecně problém to je. Z mého pohledu je to věc, která je tady bohužel zanedbávána dlouhodobě. Když něco zanedbáváte mnoho let, tak se to samozřejmě pak velmi těžko mění ze dne na den, možná i z roku na rok. Ale určitě nerezignujeme, pracujeme na tom i se zdravotními pojišťovnami. Když se podíváme i na vývoj úhrad do stomatologie v těch posledních dvou letech, tak je tam výrazný nárůst, včetně tohoto roku, kdy do stomatologie půjde navíc více, než miliarda korun.

A tak, jak je nastavena vlastně ta úhradová vyhláška pro tento rok, tak skutečně má motivovat zubaře, aby se starali o registrované pojištěnce, protože ta úhrada je vázána na registraci pojištěnců. Jsou tam i nové výkony i pro pacienty třeba s poruchou autistického spektra, s psychiatrickými diagnózami. Je tam nový výkon, to je takzvaná sedace, to znamená zklidnění dítěte zejména rajským plynem a tak dále. To je něco nového, co tady doposud nebylo vůbec hrazeno.

Takže je tam celá řada opatření, které skutečně cílí na podporu stomatologů. Úzce na tomto spolupracujeme s Českou stomatologickou komorou, kteří se podílejí a podíleli samozřejmě na přípravě těch změn úhrad. Takže děláme pro to skutečně hodně jak na té úhradové straně, tak samozřejmě na straně, jak jste říkal, studentů z hlediska vzdělávání, ale i z hlediska toho dotačního programu. To je asi ta, řekněme, nejrychlejší možnost.

A musím říct, že o ten dotační program je poměrně zájem. My jsme už takto rozjeli 25 ordinací v celkové výši téměř 29 milionů korun. Máme připraveno 100 milionů korun na ty dotace pro nové zubní praxe. Tady máme mapu. Konkrétně třeba na Vysočině ten počet dotací je poměrně velký v porovnání třeba s jinými regiony. A vidíte, že skutečně - není to vidět - ale cílíme právě na ty regiony jako je Ústecký kraj, Moravskoslezský, příhraniční oblasti a Vysočina. Jeden z nich je například Havlíčkův Brod, kde byla takto podpořena jedna ordinace zubního lékaře.

Takže ten zájem stále je. Zrovna nedávno jsem schvalovali další dotace - Turnov, Svitavy, Nový Bor, Volyně. Takže jsou to i větší města a pracujeme na tom a to je jedna z možností jak skutečně zajistit tu péči, protože v rámci té dotace se ten zubař, který tu dotaci využije - je to 1,2 milionů korun na pět let - se musí zavázat, že do tří let bude registrovat minimálně 1 500 pojištěnců, že bude poskytovat služby dětem, seniorům, že uzavře smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami.

Takže touto cestou chceme jít dál. Máme na to připravené peníze a ty dotace udělujeme. Ale jak říkám, pokud tady je něco zanedbáno dlouhodobě, tak na tom musí systematicky pracovat i ze zdravotními pojišťovnami, děláme to. A věřím, že i ta opatření, která jsou dnes v tomto roce promítnuta v úhradové vyhlášce, se časem projeví. Ostatně -

 Předseda PSP Radek Vondráček: Čas, pane ministře. Tak děkuji. Pan poslanec chce doplnit svůj dotaz.

Poslanec Vít Kaňkovský: Já děkuji panu ministrovi za jeho odpovědi a vážím si toho, že ministerstvo v tomto směru podniká kroky. Nicméně chtěl bych se zeptat ještě právě na tu spolupráci s Českou stomatologickou komorou. Protože pokud jsem mohl já i někteří moji kolegové jednat s prezidentem Stomatologické komory i se zástupci vedení Stomatologické komory, tak musím říci, že z jejich strany to bylo velmi vlažné a místy až trošku - nevím, jak to nazvat slušným slovem - podstatě se nám trošku vysmáli, operovali čísly, že máme největší počet zubařů na počet obyvatel. Ale to upřímně řečeno občana neuspokojí. On potřebuje vědět, jestli když potřebuje zvlášť tu akutní péči, tak jestli se k tomu zubaři skutečně alespoň v trošku dostupné vzdálenosti dostane. Takže bych se chtěl zeptat na tu komunikaci se Stomatologickou komorou a také vyjasnění právě těch úhrad. Protože oni říkají - my některé výkony máme málo hrazené a proto je nechceme dělat.

A potom je tady jedna otázka, na kterou se hodně ptají občané, a to je zaměstnávání zubařů nebo stomatologů z jiných zemí, že v některých oblastech by je přivítali. A Stomatologická komora tomu klade někdy možná až příliš velké bariéry. Tak na to bych se chtěl zeptat jako na doplňující otázku.

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr.

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji ještě jednou za slovo. Chtěl jsem jenom doplnit velmi krátce, že VZP nedávno prezentovala, že díky navýšení úhrad od července minulého roku 11 600 lidí získalo nově zubaře. Tak jenom ještě abychom skutečně řekli, že i to má nějaký efekt, navyšování úhrad. A skutečně v tomto roce to navýšení úhrad je markantní, je v té celkové výši přes jednu miliardu korun, 1,3 miliardy korun. A pojišťovny mají jasnou povinnost zajistit tu časovou a místní dostupnost a mohou to právě dělat i nějakou bonifikací, to znamená skutečně podporou těch praxí, které jsou v odlehlých oblastech. A to je vlastně ta současná politika jak ministerstva, tak i politika zdravotních pojišťoven, včetně Všeobecné zdravotní pojišťovny, podpora primární péče, kam patří i stomatologie, kam patří praktičtí lékaři, zohlednění regionálních rozdílů, bonifikace v rámci nějakých příhraničních oblastí, hůře dostupných oblastí a tak dále.

Takže na tom pracujeme a já věřím, že ty úhrady právě na základě těch opatření se v tomto roce výrazně zvýší. Vychází to z dohadovací řízení se samotnými stomatology, kteří - máte pravdu - poukazovali na to, že řada těch výkonů se jim zkrátka vůbec nevyplatí dělat, protože jim to nepokryje ani náklady na materiál. Ale v tom současném roce tam to navýšení objektivně je a věřím tomu, že i to povede k nějaké motivaci. Protože je samozřejmě jasné, že v těch regionech je mnohem více pacientů, kteří potřebují být ošetřeni takzvaně na pojišťovnu. To znamená, tam si myslím, že ani ten stomatolog si úplně nemůže až tak vybírat jako třeba někde v centru Prahy.

Jinak pokud jde o tu komoru jako takovou, tak samozřejmě znám některé názory, ale myslím, že jsou korektním partnerem a pracujeme s nimi na tomto konceptu nadále. Takže bych tady nechtěl tak úplně hanět spolupráci s komorou.

Zdroj: PSP.cz | 23.1.2020 | Interpelace na členy vlády