search

Interpelace ve věci Nečinnost ministryně Maláčové v plnění usnesení PS

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 24.10.2019, 19.05

Poslanecká sněmovna 24.10.2019 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci: Nečinnost ministryně Maláčové v plnění usnesení PS.

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená nepřítomná paní ministryně, milé kolegyně, kolegové. Poslanecká sněmovna 30. května na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb přijala usnesení číslo 643. Kromě jiných bodů v tomto usnesení stojí: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb.

Poskytovatelé napříč Českou republikou dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k narůstajícím nákladům na energie, potraviny, služby je úprava vyhlášky číslo 505 velmi důležitá, aby byli schopni nadále udržet kvalitu poskytované péče o své klienty. Dnes máme 24. 10. a tak, jak jsem zjišťoval, do Sněmovny žádný zatím návrh novelizace vyhlášky dosud nedorazil.

Proto se vás, paní ministryně, jako gesční ministryně ptám, jak je možné, že vláda ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny. Jak je možné, že dosud návrh vyhlášky nebyl vládou předložen. A jakou odpovědnost v tom máte vy, paní ministryně Maláčová, která jste za oblast sociálních služeb zodpovědná. Předem děkuji za písemnou odpověď.

Zdroj: PSP.cz | 24.10.2019 | Interpelace na členy vlády