search

Interpelace ve věci Požár v DOZP Vejprty

interpelace_Kanka.jpg

vloženo: 23.1.2020, 19.43

Poslanecká sněmovna 23.1.2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ve věci: Požár v DOZP Vejprty.

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, vážení ministři, milé kolegyně, kolegové. Já bych se rád obrátil na paní ministryni Maláčovou v souvislosti s tragickým požárem pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech. Rozhodně nechci tuto interpelaci směřovat jako nějakou grilovačku směrem k paní ministryni, protože samozřejmě pokud se týká příčin požáru, tak to je na straně vyšetřovacích orgánů, jednak hasičského záchranného sboru a jednak orgánů činných v trestním řízení.

Ta moje otázka spíš bude směřovat k tomu, jaké závěry si alespoň doposud z této tragické události Ministerstvo práce a sociálních věcí udělalo a to zejména v preventivním slova smyslu. To znamená, já jsem samozřejmě přesvědčen o tom, nebo vím, že nelze nikdy úplně odstranit riziko podobné nežádoucí události. Zažil jsem také velmi tragické události v naší havlíčkobrodské nemocnici. Prostě vždycky budou existovat určitá rizika v provozování jakékoliv lidské činnosti.

Ale přesto tak, jak se zatím v médiích ukázalo, technický stav toho objektu ve Vejprtech - a je potřeba si říci, že takových objektů, zařízení sociálních služeb v České republice přes investice krajů, přes investice z evropských fondů, že takových zařízení je pořád celá řada. Máme celou řadu zařízení sociálních služeb, které nejsou v dobrém technickém stavu. A jestliže například ve Vejprtech měli protipožární čidla pouze na toaletách, tak z mého pohledu a i z pohledu odborníků toto je nedostatečné.

Takže moje otázka směřuje k tomu, paní ministryně, jak chcete posílit investice do sociálních služeb. Protože v posledních letech investice do obnovy materiálně technické základny sociálních služeb stagnují a to za situace, kdy Česká republika je v ekonomickém rozkvětu. A kdy bychom měli právě i vzhledem k demografické křivce do sociálních služeb investovat? Takže to je otázka číslo jedna. Jakým způsobem chcete posílit investice do sociálních služeb?

A druhá otázka je nedostatek personálu. O tom tady mluvíme opakovaně a jak se ukazuje, tak skutečně nedostatek pracovníků v sociálních službách se stává rizikem pro provozování těchto zařízení. Takže tolik mé otázky k vám, paní ministryně. Děkuji za odpovědi. 

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová: Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému za tu interpelaci. Já jsem v neděli ve Vejprtech byla, bylo to několik hodin po té tragické události. Musím říct, že jsem mluvila jak s paní starostkou, tak s panem ředitelem toho zařízení i se zaměstnanci, kteří pomáhali zachraňovat klienty. Je to zkušenost, na kterou nezapomenu. Opravdu, když si člověk prohlédne to místo, uvědomí si, co se tam odehrálo, tak to je velmi zdrcující.

Já bych nejdřív začala tím, jak jsme pomohli jako Ministerstvo práce a sociálních věcí. My jsme hned v pondělí vyhlásili dotační komisi, která pomohla na žádost kraje na základě zákona o sociálních službách v této mimořádné situaci a v tuto chvíli realizujeme rozpočtové opatření ve výši pěti milionů korun na to, aby se DOZP Vejprty pomohlo. A jsou to finanční prostředky na dotyčné úvazky, které vznikly s touto mimořádnou událostí i na obnovu zařízení v tom DOZP Kavkaz.

Druhá věc, kterou jsme udělali hned v pondělí, to znamená v úterý se zprocesovala ta mimořádná dotace ve výši pěti milionů korun a v pondělí hned ráno úřad práce vyplatil 14 mimořádných okamžitých pomocí na ošacení, obuv, hygienické potřeby těch klientů, pomoc, o kterou si požádali.Co se týká těch opatření, které my jsme v důsledku této tragické události, nebo jaký závěr z toho vlastně vyvozujeme, tak musím říct, že v tuto chvíli běží připomínkové řízení meziresortní k novele zákona o sociálních službách, to znamená, v tuto chvíli máme otevřený zákon, kterým by se dalo zareagovat. Já také ode dneška, konec konců bylo to na tiskové konferenci, znám příčiny toho požáru, byla to manipulace s otevřeným ohněm a víte, že ty protipožární standardy ve všech nových zařízeních jsou již mnohem přísnější. Problém je s těmi staršími zařízeními, nicméně tam stojíme před Sophiinou volbou, zda zvýšit úroveň ochrany klientů, nebo vlastně tato zařízení zavřít. Já si myslím, že ta diskuse bude velmi důležitá. Chceme ji provádět ve spolupráci se zřizovateli, s kraji, ale také zejména s vámi, zákonodárci v Poslanecké sněmovně, jakmile novelu zákona 108 vyšleme do legislativního procesu.

Co se týká těch investic na materiálně technickou základnu, tak bych si s vámi dovolila nesouhlasit. Já jsem vlastně podruhé jako ministryně práce a sociálních věcí za sebou vyjednala částku půl miliardy korun na investice do pobytových zařízení v oblasti sociálních služeb. Chtěla bych na příští rok, aby ta částka byla vyšší, aby se každý rok neustále zvedala, protože dlouhodobě mluvím o tom, že do roku 2030 budeme muset vystavět dodatečných nějakých 12 až 15 tisíc míst v pobytových zařízeních. I když souhlasím s tím, že akcent rozvoje sociálních služeb by měl být na terénní a ambulantní sociální služby, tak aby každý, kdo může, zůstal doma. Nicméně když už to nejde, tak abychom zvládli vlastně stárnutí společnosti. Pokud máme limit milion a půl na lůžko, tak podle jednoduchého propočtu je to věc, na kterou budou potřeba desítky miliard korun. A já jsem si to stanovila také jako cíl vyjednávání budoucího programového období evropských fondů, aby nám vlastně s budováním těch dodatečných kapacit pomohlo také financování z evropských fondů.

To znamená, jestli mám stručně shrnout odpověď na vaši otázku, největší prostor na diskusi těch opatření bude v rámci novely zákona 108, kde právě dobíhá meziresortní připomínkové řízení. Co se týká navýšení ze státního rozpočtu na investice do infrastruktury sociálních služeb, tak tam jsme podruhé za sebou vyjednali vysoký rozpočet půl miliardy koruny. Budeme v tom pokračovat a chceme navyšovat. A bez zapojení evropských fondů na výstavbu těchto 12 až 15 tisíc dodatečných míst v příštích deseti letech stárnutí jako takové nezvládneme. 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má pan poslanec zájem o doplňující dotaz. Má. Prosím, máte slovo.

Poslanec Vít Kaňkovský: Děkuji paní ministryni za její odpověď. Ta akutní opatření vítám a určitě proti nim nic nemám. Ale pokud se týká těch investic do sociálních služeb, tam si také já dovolím nesouhlasit, protože v těch uplynulých letech se investovalo v těch sociálních službách o něco více, alespoň v některých letech, a hlavně je potřeba říci, že ta potřebnost narůstá. A pokud se podíváme na ten poměr toho, kolik Ministerstvo práce a sociálních věcí na investice v sociálních službách a nejenom na ty rekonstrukce, ale i na výstavbu nových i komunitních typů zařízení věnuje a jaké jsou žádosti, tak ten nepoměr tam narůstá. Takže ta potřebnost je větší a pokud tady má vláda velmi ambiciózní Národní investiční plán, který počítá s řadou science fiction akcí, mimo sociální oblast tedy musím říci, tak se ptám, kde jsou priority této vlády. Nám stárne populace, máme tady velký problém se zajištěním některých typů služeb a v science fiction Národním investičním plánu se na sociální oblasti poměrně hodně zapomíná. Takže podle mého názoru vláda tento typ služeb podceňuje a potom z toho samozřejmě vyplývají ty problémy, které jsou. A je potřeba také říci, že kraje výrazně zainvestovaly do sociálních služeb. Ale bylo to za pomoci evropských fondů a tato možnost postupně vysychá. Takže podle mého názoru je potřeba, aby vláda toto vzala jako fakt a aby skutečně připravila plán, jak sociální služby zainvestovat. Děkuji.

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má paní ministryně.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová: Teď si, vážený pane poslanče, dovolím s vámi nesouhlasit. Naopak. Na náš popud Ministerstva práce a sociálních věcí právě ta sociální oblast byla do Národního investičního plánu zabudována. A je tam přesně ten počet 12 až 15 tisíc dodatečných míst do roku 2030. To znamená, že naopak jde jasně vidět, že to je priorita naší vlády, této vlády, vystavět dostatečnou kapacitu v pobytových zařízeních sociálních služeb. A co se týká těch evropských peněz, tak ony ty výzvy nebo ty peníze vysychají v tomto programovém období, protože toto programové období končí. A jak jsem uvedla, tak pro mě je to obrovská výzva a priorita vyjednat ještě více finančních prostředků pro kraje, ale také obce na příští programové období, abychom v tom trendu mohli pokračovat.

Zdroj: PSP.cz | 23.1.2020 | Interpelace na členy vlády