search

Poslanec Kaňkovský se na Třebíčsku věnoval sociálním oblastem

vloženo: 27.11.2016, 17.00

Ve středu 23. listopadu navštívil v rámci pravidelných cest regionem poslanec Vít Kaňkovský třebíčský okres. Cílem jeho cesty byl tentokrát třebíčský Domov pro seniory a Domácí hospic sv. Zdislavy, a poté radnice v Dalešicích.

V úvodní části programu poslanec navštívil Domov pro seniory v Třebíči na Kubešově ulici, kde si prohlédl za doprovodu ředitelky Mgr. Heleny Chalupové a celého širšího vedení domova jeho provoz. Ředitelka Chalupová vyzdvihla pracovní nasazení a odbornou způsobilost celého pracovního kolektivu domova. Se zaměstnanci poslanec hovořil o jejich práci a seznámil je i s připravovanými legislativními změnami v této oblasti sociální péče. „Opět pro mě bylo setkání se zaměstnanci velmi podnětné. Je třeba, aby se jejich praktické zkušenosti odrazily i v chystané legislativě,“ uvedl Vít Kaňkovský, který ve Sněmovně předložil pozměňovací návrh k rozpočtu MPSV na rok 2017, ve kterém navrhuje zvýšení investic do sociálních služeb o 322 milionů.

V sídle Domácího hospice sv. Zdislavy byl poslanec seznámen vedoucí Mgr. Evou Vráblovou a primářem MUDr. Pavlem Svobodou se strukturou a činností této organizace. Podstatná část diskuse se zaměstnanci hospice se vedla o názorech veřejnosti i odborníků na terénní služby domácích hospiců a klasického kamenného hospice. „Podle mého názoru je nezbytný souběh obou forem, tedy jak terénního, tak i kamenného hospice,“ vyjádřil své přesvědčení poslanec. „Je zjevné, že na Třebíčsku je tato činnost vykonávána v rozsahu, která nemá obdoby v rámci celé republiky. Ale je třeba odvést v rámci legislativy ještě velký kus práce zejména ve standardizaci úkonů sociální péče a snížení velkých rozdílů v nákladovosti u jednotlivých poskytovatelů,“ doplnil Vít Kaňkovský.

Závěrečná část programu celého dne byla věnována městysi Dalešice. Nejprve se poslanec Kaňkovský setkal se starostou Jaroslavem Zadražilem a místostarostou Rudolfem Špačkem v místním pivovaru. Následně se na radnici městyse uskutečnilo setkání se zástupci Mikroregionu Hrotovicko, se kterými poslanec prodiskutoval některé z oblastí veřejného života v této části okresu Třebíč. „Jako nejpalčivější problém je bezesporu dostavba V. bloku JE Dukovany. Rád jsem si vyslechl připomínky zástupců mikroregionu k současné podpoře sociálního bydlení, což je téma, kterému se coby místopředseda Výboru pro sociální politiku také věnuji,“ uvedl Kaňkovský po jednání, na kterém se hovořilo i například o dostupnosti zdravotní péče na venkově či o nutnosti rekonstrukce důležitých komunikací,  konkrétně o potřebě vybudovat kruhový objezd na nebezpečné křižovatce na křížení tras Hrotovice -Slavíčky a Dalešice - Rouchovany.

Foto Josef Herbrych