search

Vít Kaňkovský: Zásadním úkolem je komplexní důchodová reforma

logo.png

vloženo: 5.4.2022, 09.26

Předseda sněmovního výboru pro sociální politiku, krajský zastupitel, primář Centrálních operačních sálů v Nemocnici Havlíčkův Brod, ortoped a traumatolog Vít Kaňkovský se svěřil, že politika je často spojena s negativními emocemi. A naopak spoustu pozitivní energie čerpá v nemocnici mezi pacienty.

Máte ve svém životě někoho moudrého, kdo pro vás byl a je životní inspirací?

Velkou inspirací pro mne je od mládí humanista a lékař Albert Schweitzer. Často si připomínám jeho citát „Otevřete oči a hledejte, kde nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu účasti, trochu společnosti, trochu péče. Je to možná někdo osamělý, zahořklý, nemocný, nešikovný, pro koho můžeš něčím být. Je to možná stařec nebo dítě. Nenech se zastrašit, když musíš čekat nebo experimentovat. Buď připraven i na zklamání. Ukaž se lidem jako člověk.“

Jak vnímáte coby ortoped současné možnosti péče o pohybový aparát?

Ortopedie je úspěšným oborem a dokáže řadě lidí odstranit či zmírnit bolesti pohybového aparátu a díky široké škále operačních výkonů mnohým vrací možnost pohybu. Některé pacienty úspěšná operace doslova postaví na nohy. Za posledních dvacet let prošla endoprotetika obrovským vývojem, a to jak z hlediska kvalitnějších materiálů, tak designu umělých kloubů i šetrnějších operačních postupů. Jsem rád, že v naprosté většině u pacientů umělé klouby dobře fungují. Výrazně složitější je to s další skupinou onemocnění pohybového aparátu, a to jsou degenerativní onemocnění páteře. I tam sice operační techniky v některých případech pomohou, ale v poměrně velkém procentu zde není možné příčinu jednoduše odstranit a musíme pacienty léčit pomocí konzervativních metod, na kterých se podílí i neurologové a rehabilitační medicína. Velkým strašákem pro nás ortopedy a hlavně pro naše pacienty je nyní obrovské prodloužení čekacích dob na umělé klouby i na jiné důležité plánované výkony v důsledku covidové pandemie. V tomto ohledu nás čeká složité období a musíme dělat vše pro to, abychom co nejdříve dokázali pomoci lidem, kteří trpí bolestmi a někteří již přestali chodit.

Pandemie ovlivnila celý svět, pro mnohé lidi je to i velká zkouška charakterů. Vidíte to také tak?

Pandemii covidu vnímám jako největší zkoušku nejen naší země, ale i celého lidstva od druhé světové války. Před dvěma roky si asi nikdo z nás nedokázal představit, že bychom mohli po tak dlouhé období žít s dosud nevídanými omezeními ve všech oblastech našeho života, a už vůbec ne to, že zemře tak obrovské množství lidí na nový typ koronavirové nákazy. I v nemocnici, kde působím, jsme léčili stovky pacientů s covidem, a přes veškerou snahu všech zdravotníků jsme byli svědky nemála velmi tragických příběhů. Zdaleka to nebyla jen úmrtí lidí, kteří byli ve vysokém věku a měli řadu přidružených chorob. Bohužel na covid umírali i velmi mladí lidé, maminky či otcové nedospělých dětí…

S KDU-ČSL kladete důraz na zajištění dostupné zdravotní péče napříč Českem. Je u nás hodně míst, kde jsou s tím problémy?

Žiji v Kraji Vysočina, který má řadu menších měst a obcí a začíná tu být extrémním problémem nedostatek praktických lékařů pro děti a dorost či stomatologická péče. Sehnat zubaře je pro řadu občanů neřešitelný problém. Navíc na Vysočině není žádná fakultní nemocnice, a tak i některé typy specializované péče u nás chybí. Podobná situace je i v řadě dalších krajů. Prosazujeme proto bonifikaci lékařů, kteří budou ochotni odejít pracovat z velkých měst na venkov. Podobně chceme narovnat dosud nespravedlivé ohodnocení zdravotní péče v nemocnicích. Stále je zde nerovnost mezi úhradami některých výkonů pro kraji zřizované versus fakultní nemocnice.

Co se vám jako předsedovi sněmovního výboru pro sociální politiku podařilo udělat pro handicapované?

Ve sněmovně začínám třetí volební období a celých předešlých osm let jsem se snažil předkládat návrhy, které by zlepšily situaci zdravotně handicapovaných, seniorů a rodin. Připomenu dvě své poslanecké novely, které upravily zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, což fakticky znamenalo rozšíření možnosti čerpání příspěvku na důležité pomůcky, které zdravotně handicapovaní potřebují. Také to přineslo úlevu pro rodiny autistů, kteří mohou nově čerpat příspěvek na provoz motorového vozidla. Opakovaně jsem navrhoval dofinancování provozu sociálních služeb, které potřebují jak senioři, tak zdravotně handicapovaní a jejich rodiny. Také jsem předložil novelu zákoníku práce, která by ulehčila maminkám návrat z rodičovské dovolené i sladění profesního a rodinného života. V těchto aktivitách budu pokračovat i v tomto volebním období a intenzivně na nich už nyní spolupracuji s ministerstvem práce a sociálních věcí vedeném Marianem Jurečkou i s kolegyněmi a kolegy ve sněmovně.

Kde vidíte největší slabinu péče o seniory?

Skupinu seniorů máme ve svém programu jako jednu z prioritních, tím spíše, že se tato skupina stále rozšiřuje. Musíme nadále rozvíjet všechny potřebné typy sociálních služeb, zejména terénních, a podporovat rodiny v péči o své blízké. Velkým úkolem je také co největší zapojení seniorů do aktivní činnosti – tady je nutné zapracovat i na větší dostupnosti potřebné rehabilitace a aktivizačních činností. A v neposlední řadě musíme konečně přistoupit k důchodové reformě.

Mezi základy politiky KDU-ČSL patří i téma rodičovství. V minulosti se vám podařilo prosadit společné zdanění manželů, delší mateřskou dovolenou nebo zvýšení daňových slev na děti. Stačí to?

Je třeba v tom pokračovat a mluvit o kvalitě života rodičů a o tom, co pro ně můžeme udělat. V Česku totiž patří rodiny s dětmi k diskriminovaným skupinám. Ačkoliv musí rodiče pracovat o to usilovněji, čím více mají dětí, v součtu čistých příjmů na osobu jsou na tom ještě hůř než důchodci. Rodiny potřebují stabilitu a více času. A zcela zásadní jsou kroky k lepšímu sladění profesního a rodinného života. Pokoušeli jsme se o některé kroky z opozice, ale tehdy vládní ANO a ČSSD naše návrhy nepodpořily. Nyní se k tomu zcela jistě vrátíme.

Prosazovali jste také, aby stát dorovnal důchody ženám, které kvůli péči o děti pobírají průměrně o dva tisíce méně. Je to na dobré cestě?

Na konci minulého volebního období se podařilo realizovat náš dlouhodobý návrh, aby se maminkám přidalo k výměře důchodu 500 korun za každé vychované dítě, to je velký posun. Nyní připravujeme ještě některé další dílčí změny v důchodovém systému, ale zásadním úkolem, jak už jsem zmínil, je komplexní důchodová reforma.

Do vaší kompetence předsedy výboru pro sociální politiku patří i starost o nepřizpůsobivé občany, s čímž jde ruku v ruce kriminalita, drogy, ale také zneužívání dávek. Jak tenhle dlouhodobý problém řešit?

Zde jednoduché řešení neexistuje. Problém vyloučených lokalit i takzvaně nepřizpůsobivých občanů je ale čím dál více alarmující. Jsem rád, že pod naším výborem nově vznikl podvýbor, který se přímo touto problematikou bude do hloubky zabývat. A podobně je toto téma důležité také pro vedení MPSV i pro celou vládu.

Jak se daří Třešti, kde žijete a jste zastupitelem?

Vzhledem k inflaci a ohrožení veřejných financí i následkem pandemie covidu, energetickou krizí atd. musíme šetřit. Velmi pečlivě se zamýšlíme nad investičními akcemi i nad možnostmi ušetřit provozní náklady města. Z dlouhodobého hlediska se podařilo odvést hodně práce na snížení objemu netříděného komunálního odpadu a jeho likvidace. V systému třídění odpadů patříme na Vysočině ke špičce. K úspěchům Třešti počítám i vybudování dlouho očekávaného koupaliště jako moderního biotopu. Podařilo se také realizovat velmi složitou generální rekonstrukci průtahu městem atd.

Máte čtyři děti. Jste přísný a důsledný táta, nebo spíš liberál?

To by asi musely zhodnotit naše děti… (směje se) Ale je to asi trochu kombinace. V některých věcech jsem přísný, ale v řadě situací jsem ve výchově liberál a snažím se dětem nechat dostatečnou volnost v jejich názorech i plánech.

Co děláte ve volném čase? Máte nějakého koníčka?

Vždycky jsem moc rád, když mohu trávit čas se svojí rodinou, to je pro mě zásadní. Jinak je o mně známo, že jsem nadšený muzikant, takže vzít do ruky kytaru, zahrát si a zazpívat, to je pro mě opravdu skvělý relax. Rád se také projedu na kole naší nádhernou Vysočinou. A v posledních letech trávím hodně času v lese, protože máme s tatínkem několik lesních pozemků, které jsou poškozeny kůrovcem, takže postupně obnovujeme les, sázíme a sázíme...

Gentleman silnic

V listopadu 2017 obdržel Vít Kaňkovský ocenění Gentleman silnic za pomoc vážně zraněnému motorkáři. Co se tehdy stalo? „Byla to shoda náhod. Jel jsem do vedlejší vesnice pro naši dceru a na výjezdu z Třešti se stala tragická nehoda, kdy byl devastujícím způsobem zraněn mladý motorkář. Naštěstí jsme se na místě sešli s jednou zdravotní sestřičkou a dalšími obětavými lidmi a do příjezdu záchranné služby se nám podařilo v podstatě jen s pomůckami z autolékárničky udržet mladého muže při vědomí. Po leteckém transportu do traumacentra na pohled smrtelné zranění přežil. Měl jsem z toho velkou radost, ale sám jsem to nehodnotil jako nic mimořádného, bylo mojí lidskou i lékařskou povinností udělat vše, co mohu a umím, abychom ho zachránili. Největší radostí nebylo ocenění, ale fakt, že se podařilo zachránit mladý lidský život.

CV

Vít Kaňkovský (narodil se 5. února 1970 v Brně) je lékař, poslanec, zastupitel Kraje Vysočina a dlouholetý zastupitel města Třešť.

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Nejdříve pracoval jako lékař v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří, později na ortopedickém oddělení Nemocnice Jihlava. Od roku 2000 působí v Nemocnici Havlíčkův Brod, kde byl v letech 2006–2011 ředitelem, od roku 2012 zde zastává funkci primáře oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace.

Do politiky vstoupil jako nestraník za KDU-ČSL a v roce 1998 byl zvolen zastupitelem města Třešť. Od roku 2012 až dosud je krajským zastupitelem Kraje Vysočina. V roce 2013 do KDU-ČSL vstoupil, byl zvolen do sněmovny a mandát poslance od té doby pokaždé obhájil.

Je ženatý, s manželkou Magdalenou žijí v Třešti a společně vychovávají čtyři děti.

Zdroj: TBS.cz | 5.4.2022 | Rozhovor