search

Zásadní je řešit nedostatek zdravotníků a jejich motivaci, má jasno Vít Kaňkovský

zdravotnicky-denik.png

vloženo: 22.1.2022, 20.00

Lékař Vít Kaňkovský, člen KDU-ČSL a lídr kandidátky SPOLU za Kraj Vysočina, je dalším členem nově ustanoveného sněmovního Výboru pro zdravotnictví a také předsedou Výboru pro sociální politiku. Jedná se o zkušeného politika, v obou výborech zastával funkci člena a místopředsedy již v minulém volebním období. Je dlouholetým zastupitelem města Třešť a jako lékař působí v Nemocnici Havlíčkův Brod na pozici primáře oddělení Centrální operační sály a centrální sterilizace. Zdravotnický deník pokračuje v anketě mezi poslanci zdravotního výboru, která mapuje jejich očekávání a cíle v aktuálním volebním období. 

Jaké jsou Vaše osobní cíle v tomto volebním období, jaké téma nebo řešení byste rád prosadil?

V tomto volebním období budu pracovat jednak ve zdravotním výboru, ale také budu mít řadu povinností jako předseda Výboru pro sociální politiku. Ve zdravotní politice vidím jako zcela zásadní prosadit kroky, které povedou k řešení nedostatku zdravotníků jak v nemocnicích, tak v terénu.

Musíme přistoupit ke změnám ve vzdělávání zdravotníků, ale také hledat motivaci pro mladé lidi, aby se chtěli stát lékaři, zdravotními sestrami a také, aby po studiu měli chuť pracovat nejen ve velkých městech, ale i v regionech. Jako velmi důležité také vidím vyrovnání rozdílů v přístupu ke zdravotní péči, aby lidé z venkova nebyli ve svých právech na dostupnou a kvalitní péči v nevýhodě. A v neposlední řadě je třeba se intenzivně věnovat problematice tzv. zdravotně-sociálního pomezí, jako je například péče o nevyléčitelně nemocné a občany se zdravotním postižením a seniory.

Jaké nejdůležitější zákony v oblasti zdravotnictví bude třeba novelizovat? V čem?

Jak už jsem naznačil, je třeba vrátit se k zákonům, týkajícím se vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických profesí, ale zároveň je třeba zabývat se úhradami zdravotní péče. Současně platný zákon o veřejném zdravotním pojištění je již zastaralý a nevnáší dostatečnou jistotu v rozvoji moderní medicíny i v dalších letech.

Co očekáváte od nového ministra a ministerstva v exekutivní oblasti?

V současnosti je nejdůležitějším úkolem ministra Válka a Ministerstva zdravotnictví zvládnout pandemii covid-19. Pevně věřím, že v brzké době se budou moci věnovat i koncepčním záležitostem včetně spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) na změnách vzdělávání zdravotníků a řešení dlouhodobého financování zdravotní péče v České republice.

Co Vám chybí v koaliční dohodě v oblasti zdravotnictví?

Podle mého názoru koaliční dohoda je v oblasti zdravotnictví dostatečně ambiciózní, jen musíme udělat vše, co je v našich silách, aby se co nejvíce cílů podařilo ve zdravotnictví naplnit.

Jak by měl vypadat valorizační mechanismus za státní pojištěnce?

Je třeba, abychom našli valorizační mechanismus, který bude navázán na zásadní ekonomické parametry České republiky a zároveň bude odrážet potřeby zdravotnické péče v nadcházejícím období. Samotnou pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce ale nelze přeceňovat, musíme se více zaměřit na komplexní opatření pro ekonomickou stabilitu ve zdravotnictví a také hledání nových zdrojů pro financování zdravotní péče.

Zdroj: ZdravotnickýDeník.cz | 21.1.2022